×

DESTEĞE İHTİYACINIZ MI VAR ?

2 info@tipplus.com.tr
3 Acil Destek : +9 0224 250 10 55

En kısa sürede dönüş sağlayacağız. Teşekkürler !

DESTEK SAATLERİ

Hafta İçi 09:00 - 18:00
Hafta Sonu 09:00-15:00
Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi
Radyoloji Görüntüleme ve Arşivleme Sistemi
Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi
TIPPLUS

WEB TABANLI ONLINE EĞİTİM

Kamu ve Özel sektörde ihtiyaç duyulan hizmet içi ve her türlü eğitimlerin Internet ortamında gerçekleştirilmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasını sağlayan bir yazılımdır.

Tüm klinik sağlık hizmetlerini,  ekipman, sarf malzemeleri ve personelleri yönetirken idarelere kendi işlerine konsantre olma  ve kendi işlerini geliştirme olanağı sağlamaktadır

Yazılım %100 WEB Tabanlı olup Bulut (Cloud) üzerinde online çalışmaktadır.

Gelişmiş raporlama sistemine sahiptir.

Ortam bağımsız erişim. (WEB ve Mobil tabanlı kullanım. İnternetin olduğu her yerde kullanın.)
Kurum hafızası güçlenir,
Personeller istenilen yetkinliğe; zaman, maliyet ve iş gücü kayıplarına yol açmadan, doğru zaman dilimi içerisinde ulaştırılabilir,
Kurumlardaki birimlerin ortak hedefe etkin bir şekilde yürümesi, hedeflere kısa zamanda ulaşılması, kaynak, zaman ve para tasarrufu sağlanır.
Kurum içi eğitim maliyetleri düşürülür.

TIPPLUS

BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

EĞİTİMLER:

Düzenlenmiş ve devam etmekte olan eğitimlerin durumunun görülebileceği alandır. Eğitimler video sunumu şeklinde olabileceği gibi Powerpoint, PDF, Word vb. dosya formatları şeklinde de tanımlanabilmektedir. Kullanıcılar burada aktif eğitimlerini, devam eden eğitimlerini, tekrar alınması gereken eğitimlerini, tamamlanan eğitimlerini ve son günü yaklaşan eğitimlerini listeleyip görebilmektedirler. Diledikleri eğitimi seçtikten sonra eğitimi alabilmekte ve eğitim sonrası sınavına girebilmektedirler. Eğitim Internet üzerinden gerçekleştirildiği için kullanıcı dilediği zamanda ve ortamda eğitimi alabilmektedir. Mobil versiyon ile de kullanıcılar Akıllı telefonları ile eğitim ve sınav sürecini gerçekleştirebilmektedirler. Kurum içi bilgisayar veya network ağına ihtiyaç duymadan eğitimler yapılabilmektedir.

EĞİTİM SONUÇLARI:

Kullanıcılar başarılı veya başarısız şekilde tamamlanmış eğitimlerini görüntüleyebilmektedir. Personelin adı, eğitim konusu, personelin almış olduğu puan görüntülenebilmekte, yetersiz sonuç alınan eğitimler tekrar alınabilmekte veya idare tarafından yeniden düzenlenebilmektedir.

DUYURULAR:

Kurum içi, birim içi ve kişiye özel duyurumlar yapılabilmektedir. Toplu halde duyurumlar yapılabilmekte  ve kullanıcılardan duyurumu aldığına dair onay istenebilmektedir. Bu şeklide personellerin benim haberim yoktu, görmedim gibi bahanelerin arkasına saklanması engellenmektedir.

MESAJLAŞMA:

Kullanıcılar arası online mesajlaşma bölümüdür. Kurum veya birimlere göre tanımlanabilmektedir.

AJANDA: Kurum veya birim ortak ajandası olarak düzenlenebilmekte, kullanıcılar takvim üzerinde yapılacak etkinlikler, program veya eğitimler hakkında bilgi sahibi olabilmektedirler.

ONLINE TOPLANTI: Kurumlar internet üzerinden online toplantı düzenleyebilmektedir. (OPSİYONEL olup standart pakette bulunmamaktadır.)

KULLANICI TANIMLAMALARI:

Kullanıcılar özlük bilgilerini doldurup güncelleyebilmektedirler. Ayrıca almış oldukları eğitim vb. sertifikalarını buraya pdf, jpeg gibi formatlarda yükleyebilmektedirler. Sertifikanın adı, veren kurum, veriliş tarihi, eğitim süresi, geçerlilik süresi, tekrar alınıp alınmayacağı gibi bilgilerde sistem üzerine girilip takip edilebilmektedir. Bununla beraber alınmış dış eğitimler, katılınılan konferans , kongre vb. bilgilerde bu kısımda izlenebilmektedir.

TANIMLAMALAR:

Bu bölümde eğitim ve doküman tanımlamaları yapılabilmektedir. Personeller, birimler tanımlanabilmekte, aktif veya pasife alma işlemleri yapılabilmekte, Birim yetkilileri tanımlanabilmektedir. Eğitim sonrası sınavlar düzenlenebilmekte ve tanımlanabilmektedir. Eğitimler kategorilerine, konularına ve ilgili birimlere göre tanımlanabilmektedir. Soru bankası oluşturulabilmektedir.

KURUMSAL RAPORLAMA VE İSTATİSTİK:

Eğitimler ve sonuçlarına yönelik her türlü raporlamanın yapıldığı kısımdır. Bu şekiide eğitimlerin etkinliği ölçülebilmekte , yeni düzenlenecek veya tekrar edilmesi gereken eğitimler konusunda idarecilere ışık tutulmaktadır. Raporlamalar sayısal bazlı olmasının yanında grafiklerle de güçlendirilecek idarecilere rapor şeklinde kolaylıkla sunulabilir durumdadır. İdareciler bu şekilde bağlı kurum ve birimlerin performanslarını kolaylıkla izleyebilmektedirler. İstatistikler bölge , il , üst kurum, kurum, birim, alt birim, unvan, yaş, eğitim durumu, yıl, başlama – bitiş tarihi, başarı durumu, cinsiyet, konu vb. referanslara göre düzenlenebilmektedir.

TIPPLUS

DMO TEKNO Katalogları

TP-WOE/01
TP-WOE/02
TOP